VDM MANAGEMENT EN ADVIES VOOR

  • Continu verbeteren van processen
  • Software selecteren, implementeren en optimaliseren

VDM MANAGEMENT EN ADVIES EXPERT IN ERP SYSTEMEN

  • AfvalRIS (AMCS)
  • 21Qubz (21South)
  • WasteXL (Fixion)

WIJ KUNNEN UW ORGANISATIE ONDERSTEUNEN MET:

SOFTWARE SELECTEREN, IMPLATEREN EN OPTIMALISEREN

uw organisatie om de juiste ICT-oplossing voor uw bedrijfsprocessen te vinden.  Vervolgens gaan wij die zo efficiënt en effectief mogelijk implementeren.
Als dat nodig is, kunnen ook uw bestaande ERP systemen optimaliseren en opnieuw inrichten. Wij zijn expert in de ERP systemen van AMCS (AfvalRIS), 21South (21Qubz) en Fixion (WasteXL).

CONTINU VERBETEREN VAN PROCESSEN

Wij helpen uw organisatie bij concrete verbetervraagstukken. We brengen de vaardigheden die in uw organisatie al aanwezig zijn in kaart. Met de inzet van methodieken zoals Lean gaan we die vervolgens verbeteren en optimaal inzetten.