Diensten
AMCS - AfvalRIS, 21South - 21Qubz, Fixion - WasteXL

ONZE DIENSTEN EN EXPERTISE

DIENSTEN
Wij leveren de volgende diensten:

  • Continu verbeteren van processen
  • Software selecteren, implementeren en optimaliseren
  • Trainingen

EXPERTISE
Wij zijn implementatiepartner en expert voor de volgende ERP systemen:

  • AfvalRIS (AMCS)
  • 21Qubz (21South)
  • WasteXL (Fixion)

Verder zijn wij Prince2 en LEAN gecertificeerd.

CONTINU VERBETEREN VAN PROCESSEN

Wij kunnen u helpen bij het (continu) verbeteren van processen. Hierbij gebruiken we het door onszelf ontwikkelde Veranderkubus model waarbij aan de hand van een zestal onderwerpen en negen aandachtsgebieden per onderwerp alle aspecten van procesverbetering aandacht krijgen.

De kern van het veranderkubus model is dat je alleen echt succesvol kunt zijn door tijdens het verander- en verbetertraject aandacht te hebben voor deze zes onderwerpen waarbij per onderwerp de negen meest essentiële zaken zijn vastgesteld voor het succesvol realiseren van verandering.

Bij een proces verbetertraject bepalen we met elkaar welke van de zes onderwerpen al goed onder controle zijn binnen de organisatie en voor welke onderwerpen extra aandacht moet zijn. Zo bepalen we met elkaar de focus en doen we nooit meer dan nodig is.

Veranderkubus model voor procesverbetering
Software vraagstuk

SOFTWARE SELECTEREN, IMPLEMENTEREN EN OPTIMALISEREN

Wij helpen u bij uw software vraagstukken! Als expert in de ERP systemen van AMCS (AfvalRIS), 21South (21Qubz) en Fixion (WasteXL) kunnen wij u vanzelfsprekend helpen bij de implementatie. We begeleiden dan de interne organisatie om tot een goede eerste inrichting te komen. Indien het systeem reeds aanwezig is, kunnen wij u ook helpen met het optimaliseren en opschonen van de bestaande inrichting of koppelen met andere systemen.

Als het gewenst is, kunnen wij ook helpen bij de selectie van software of apps. Waarbij we u na de selectie natuurlijk ook verder kunnen helpen bij de implementatie.

TRAININGEN

Wij bieden ook trainingen aan voor gebruikers en beheerders van AfvalRIS, 21Qubz en WasteXL. Wij hebben standaard trainingen beschikbaar en kunnen indien gewenst ook maatwerk trainingen verzorgen. We geven ook speciale trainingen voor het management waarbij in een beperkte tijd de kernfunctionaliteiten van het systeem de revue passeren.