Bij de volgende organisaties heeft Van der Meijden – Management en advies de afgelopen jaren haar kennis en ervaring kunnen inzetten en hebben we kunnen helpen bij het bereiken van de gewenste doelen.

Meerlanden:

Bedrijfsafval optimalisatie: het hele proces van verkoop tot en met facturatie van A tot en met Z opnieuw opgezet. Van vaststellen van standaard diensten, verkoop prijzen en offerte sjablonen tot en met inrichtingstandaard van contracten in AfvalRIS en vereenvoudigen van de facturatie. Inclusief uitvoeren van inventarisatie van de inzamelmiddelen in het veld bij de bedrijfsklanten, trainen van de medewerkers in de AfvalRIS applicatie suite, realiseren van handleidingen en begeleiden bij het eigen maken van de nieuwe werkwijze.

Almere

 

Oss:

(her)implementatie van AfvalRIS modules: volledige herimplementatie van de AfvalRIS applicatie suite, implementatie van nieuwe modules Weeg, Planning en realisatie van een Stosag koppeling Mic-O-Data. Inclusief blauwdruk, testen, training van de medewerkers, opstellen van handleidingen.

Blink / Suez:

Begeleiding ontwikkeling en implementatie burger portal en burger app. Van het opstellen van de wensen tot het testen van opleveringen. Afstemming met leveranciers, intermediair tussen leverancier en klant. Begeleiding van de klant.