ORIENTATIE

Wij gaan niet zomaar van start. We beginnen allereerst met goed naar u te luisteren en ons te verdiepen in uw organisatie. Zo bepalen we wat het doel moet zijn van onze ondersteuning. Dat is de basis van ons plan-van-aanpak, waarin we ook heldere tussenresultaten formuleren. Pas wanneer u zich volledig in ons voorstel kunt vinden en een akkoord geeft gaan we aan de slag met uw project.

REALISATIE

Wanneer u onze dienstverlening afneemt, krijgt u te maken met een team van ervaren professionals.  Wij geven u de beste adviezen en begeleiding die past bij uw situatie. Afhankelijk van uw wensen en situatie zetten we een losse consultant, projectmanager, verandermanager of een combinatie van deze expertise in. Zo bent u verzekerd van de benodigde expertise en ervaring.

ONZE MISSIE

Wij willen organisaties in de afval- en milieubranche helpen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat doen we door hen advies en ondersteuning te bieden op het gebied van software en bedrijfsvoering. We kiezen bij elke opdracht een aanpak die het beste aansluit bij uw organisatie en de te realiseren doelstelling.  We werken samen met alle betrokkenen – van management tot uitvoerend personeel – aan verandering en verbetering van uw organisatie.

ONZE KRACHT

Onze kracht is de jarenlange ervaring en kennis van bedrijfsvoering en software voor de afval- en milieubranche. Daardoor kunnen we vanuit diverse invalshoeken en op elk niveau meepraten.
We hebben een enorme passie voor structureren en continu verbeteren. We willen onze doelen tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers realiseren.

ONZE KERNWAARDE

Onze kernwaarden komen terug in alle aspecten van het werk en dagelijks leven. Deze kernwaarden zijn eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid, doelgerichtheid en aandacht.

Eerlijkheid staat voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor acties, complimenteren en elkaar aanspreken op gedrag.

Openheid geeft begrip en op begrip kun je bouwen, samen weet je meer en kun je meer en delen levert altijd meer op.

Betrouwbaarheid staat voor beloftes en afspraken altijd nakomen, authentiek zijn in gedrag en integer handelen.

Doelgericht zijn betekent zorgen dat het doel gehaald wordt, niet ten koste van alles maar wel creatief op een andere wijze dan initieel bedacht als dat beter gaat.

Aandacht staat voor aandacht voor elkaar, voor ideeën ook als deze anders zijn dan de eigen en focus aanbrengen.